شات-بلست-آويزي
  • ✅تعداد توربین:  2 سری (طرح ایتالیایی)
  • ✅ظرفیت بارگیری: 500-300 کیلوگرم
  • ✅حداکثر وزن هر قطعه:001-150 کیلوگرم
  • ✅ظرفیت غبارگیر:6000 متر معکب
  • ✅قطر آویز:  900 میلی متر
  • ✅طول آویز:1100 میلی متر
  • ✅پروانه فن غبارگیر:O735x155