خلالکن
 • ✅تولید:    تا 5 میلیون آتل در ساعت
 • ✅توجه:  1 نفر
 • ✅منلع تغزیه:  4 کیلووات
 • ✅وزن خالص:  1470 کیلوگرم
 • ✅وزن نا خالص:  1850 کیلوگرم
 • ✅حداکثر برش عرض : 330 میلی متر
 • ✅حداکثر برش طول:  200 میلی متر
 • ✅فضای مورد نیاز: 10  متر مکعب
 • ✅میزان ضربه:  حداکثر 130 در دقیقه

 • Out Put: Up to 5 million Splints/hr
 • Attendance:  1 Persone
 • Power Suplply:   4 kw
 • Net Weight:1470 kg
 • Gross Weight:1850kg
 • Max Weight Cutting: 330mm
 • Max Height Cutting:200mm
 • Stroke rate: Up to130/min
 • Seaworthy:  approx 10 m