جک سوسماری: جک سوسماری یکی ار کاربری ترین و اصلی ترین تجهیزات برای تمامی مشاغل خدماتی خودرو  از جمله:

✅تعمیرگاه

✅مکانیکی

✅جلوبندی

✅آپاراتی

✅…..

خودروهای سبک و سنگین به حساب می آید.